×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Στοιχεία από τις καλλιέργειες στην περιοχή ευθύνης του Τ.Ο.Ε.Β. Νάουσας

Χρήση Πίνακες  Εισφορών  Πίνακες  ΣΧ-ΤΕ-Διαφόρων Εσόδων  Πίνακες  Προστίμου 10%  Πίνακες  Εισπράξεων Χρήσης Πίνακες  Υπολοίπων Μελών
2008 431.875,04 € 18.231,08 € 25.338,60 € 478.859,72 € 213.708,30 €
2009 476.540,27 € 23.499,47 € 29.539,24 € 510.685,74 € 228.025,41 €
2010 475.783,96 € 19.607,83 € 29.562,44 € 486.847,42 € 261.441,53 €
2011 488.531,12 € 28.508,21 € 25.162,04 € 476.637,71 € 320.710,12 €
2012 498.469,33 € 13.182,35 € 39.553,16 € 541.086,08 € 327.418,18 €
2013 497.749,79 € 24.853,95 € 35.789,53 € 466.545,57 € 383.811,68 €
2014 505.503,38 € 33.110,71 € 44.130,53 € 497.813,65 € 468.742,64 €
2015 506.701,20 € 19.686,16 € 52.794,19 € 489.977,81 € 556.665,26 €
2016 503.388,75 € 20.207,00 € 59.928,91 € 497.876,30 € 639.585,88 €
2017 498.756,81 € 26.368,57 € 68.524,38 € 491.680,47 € 717.902,87 €
2018 486.726,30 € 25.764,85 € 75.754,97 € 503.295,39 € 802.755,16 €
2019 475.896,88 € 31.572,50 € 84.661,67 € 486.127,39 € 902.014,80 €

 

2019 Ξηρικά Φυσική Ροή Ίδια Μέσα Αμπέλια / Ελιές Αντλ/σια Κτίσματα-Δάση Αυξημένης Ζήτησης ΤΟΕΒ
001 002 3 4 5 6 7 8
  Δηλωμένα Πληρωμένα Δηλωμένα Πληρωμένα Δηλωμένα Πληρωμένα Δηλωμένα Πληρωμένα Δηλωμένα Πληρωμένα Δηλωμένα Πληρωμένα Δηλωμένα Πληρωμένα Δηλωμένα Πληρωμένα
Νάουσα 9.286,42 6.219,18 9.145,53 5.790,48 293,78 200,08 1.131,74 680,44 1.228,74 809,61 560,41 234,39 124,63 107,33 48,12 48,12
Στενήμαχος 1.455,72 1.006,50 1.061,58 769,50 18,90 12,40 252,78 186,83 485,18 292,78 307,23 186,05 0,00 0,00    
Γιαννακοχώρι 714,94 442,32 1.235,34 774,91 122,36 107,36 204,01 154,01 1.404,84 727,61 21,70 14,20 17,12 17,12    
ΣΥΝΟΛΑ: 11.457,08 7.668,00 11.442,45 7.334,89 435,04 319,84 1.588,53 1.021,28 3.118,76 1.830,00 889,34 434,64 141,75 124,45 48,12 48,12
έτος Αρδευόμενα Ξηρικά ΣΥΝΟΛΑ         Αμπέλια/Ελιές 1.588,53
2014 19.074,54 9.737,53 28.812,07   Νάουσα 21.819,37   Αντλιοστάσια 3.118,76
2015 19.154,62 9.637,58 28.792,20   Στενήμαχος 3.581,39   Ίδια Μέσα 435,04
2016 18.848,46 9.984,47 28.832,93   Γιαννακοχώρι 3.720,31   Αυξημένης Ζήτησης 141,75
2017 18.514,13 10.544,50 29.058,63     29.121,07   Κτίσματα/Δάση 889,34
2018 17.566,18 11.528,89 29.095,07         Ξηρικά 11.457,08
2019 16.749,05 12.372,02 29.121,07         ΤΟΕΒ 48,12
                Φυσική Ροή 11.442,45
                  29.121,07
                   
                Άνευ άρδευσης 12.372,02
                Κατάκλυση 2.600,82
                Στάγδην/Μπεκάκια 14.046,04
                Τεχνιτή βροχή 102,19
                  29.121,07
ΠΕΡΙΟΧΗ Υδρονομέας
Μπλάνα - Λαζαράσκα - Δαλαμάρι - Ισμαήλ - Παλιοκαλιά - Κουτίχα Γκαδίνης Δημήτριος
Βάντος - Γαλατσιάνος - Σμίξη - Μπαχούτσι - Σωληνάρι Διαμαντής Κωνσταντίνος
Φυτώριο - Τζουμέλα - ΣΣΝ - Τσιφλίκι - Καμάρα Λαφάρας Νικόλαος
Δ1 - Κουκούλι - Μύλοι Μπιλιούρης Αδάμος
Πούγκος - Στράντζα - Καρακάγια - Γύμνοβο - Γεώτρηση Ροδακινέας - Τροχοί - Καραϊδα Σαρμπίνος Κωνσταντίνος
Παναγιωπούλα - Γάστρα - Μαντέμι - Μπαλτανέτο Καρβουνιάρης Δημήτριος
Αγρόκτημα Στενημάχου Ζυγώνης Γεώργιος
Κουρί - Λάκκα - Γαλικά - Πλότσα - Οικόπεδα - Γιόντσε - Α&Δ Κατηγορία Θεοδοσιάδης Σταύρος
Μπάρα - Κούκοφριτ - Σκαρσιρέμπρα - Ράμνιστα - Τσατάλι - Περσέκα - Ασπρόχωμα - Μαύρη Πέτρα - Β&Γ Κατηγορία Τσεχελίδης Σάββας