×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Νέα

Παρασκευή 16 Απριλίου 2021

Σήμερα 16/04/2021 προσλήφθηκαν τα Υδρονομικά Όργανα του Οργανισμού και αμέσως ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης των δικτύων και η τροφοδοσία τους με νερό (η ζήτησή του ήδη αυξημένη). Πρίν την ανάληψη υπηρεσίας, όλα τα Όργανα υποβλήθηκαν σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID 19 (Ag Rapid test) από τον Οργανισμό και στην συνέχεια ανέλαβαν υπηρεσία.

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021

ΘΕΜΑ: «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 81320+77909/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας– Θράκης(ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016) και ισχύει. 3. Τις αρ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03-09-19 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Κ.Μ.(ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/09- 09-2019).

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

Την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Παπαδόπουλος Κώστας με τον Διευθυντή κ. Μπλιάτκα Θωμά, με μία σειρά επαφών στο ΥΠΑΑΤ δρομολόγησαν λύσεις σε τεχνικά ζητήματα και θέματα του Οργανισμού.

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

Εγκρίνουμε την παράταση της θητείας του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ για 2 μήνες, δηλαδή έως 24-05-2021. Οι εκλογικές διαδικασίες πρέπει να εκκινήσουν αμέσως μετά την λήξη των περιοριστικών μέτρων και να ολοκληρωθούν στις προβλεπόμενες από την νομοθεσία προθεσμίες.

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Ο Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ενόψει της αρδευτικής περιόδου 2021 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 19 ατόμων, για την κάλυψη των εποχιακών του αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΕΥ του Τ.Ο.Ε.Β. και τα Π.Δ.499/75, 999/80 & 329/80, για τις παρακάτω ειδικότητες : Ειδικότητα Άτομα Χρονική Διάρκεια 1. Επόπτες Υδρονομέων Υ.Ε. 1 5-6 μήνες 2. Υδρονομείς αγροκτήματος Ναούσης Υ.Ε. 6 4-6 μήνες 3. Υδρονομείς αγροκτήματος Στενημάχου Υ.Ε. 1 4-6 μήνες 4. Υδρονομείς αγροκτήματος Γιαννακοχωρίου Υ.Ε. 2 4-6 μήνες 5. Τροφοδότες – Υδροχωριστές Υ.Ε. 2 4-6 μήνες 6. Εργάτες ανειδίκευτοι Υ.Ε. 7 3-5 μήνες

Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Μήνυση κατ’ αγνώστων κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Παπαδόπουλο Κώστα για την καταστροφή και κλοπή που έγινε τα ξημερώματα της 01/03/2021 στο αντλιοστάσιο της γεώτρησης «Λάκκα» στο Γιαννακοχώρι Νάουσας. Ενημερώθηκε επίσης και ο ΔΕΔΔΗΕ για την καταστροφή που προκλήθηκε στον υποσταθμό του.

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021

Τους χώρους που θα κατασκευαστούν τα νέα αρδευτικά έργαστο Αγρόκτημα της Νάουσας, τα οποία αναμένεται να εξορθολογήσουν σημαντικά τη χρήση των υδάτινων πόρων, μεγιστοποιώντας παράλληλα την παραγωγή, είχε την ευκαιρία να δει ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδηςκατά την επίσκεψή του στην περιοχή συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του οικείου ΤΟΕΒ κ. Κώστα Παπαδόπουλο και τον Διευθυντή κ. Θωμά Μπλιάτκα.

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

Έγκριση των Τευχών Διακήρυξης του υποέργου 3 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100 KWP για Net Metering» της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας των δικτύων άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Νάουσας Ν. Ημαθίας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011345244 στο ΠΑΑ 2014-2020

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

Δελτίο Τύπου της Π.Ε. Ημαθίας

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021

Προέγκριση διακήρυξης του 3ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100 Kwp ΓΙΑ NET METERING » της Πράξης «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ , ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» – Μέτρο 4, Δράση 4.3.1, ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0011345244

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Εγκρίνεται η παράταση της θητείας του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ για 2 μήνες, δηλαδή έως 24-03-2021. Οι εκλογικές διαδικασίες πρέπει να εκκινήσουν αμέσως μετά την λήξη των περιοριστικών μέτρων και να ολοκληρωθούν στις προβλεπόμενες από την νομοθεσία προθεσμίες.

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση από το πρόγραμμα του Οργανισμού, για ζώνες ελεγχόμενης άρδευσης μετά από ζήτηση. Το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε πιλοτικά σε αρκετές περιοχές δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Νάουσας και είχε άριστα αποτελέσματα τόσο στην εξοικονόμηση του νερού όσο και στην παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων από υγιή δένδρα. Το πρόγραμμα και η εφαρμογή του σε όλη την περιοχή του οργανισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 6 φάσεις που θα συνδυάζονται και με την ολοκλήρωση των εργασιών του μεγάλου έργου από το ΠΑΑ 2014-2020.