×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Νοέμβριος 2020

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

καλούμε τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ σε Τοπικές Συνελεύσεις για την εκλογή εξήντα επτά (67) τακτικών (51 Ναούσης, 8 Στενημάχου και 8 Γιαννακοχωρίου) και 34 αναπληρωματικών (26 Ναούσης, 4 Στενημάχου και 4 Γιαννακοχωρίου) Αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού : 1. ΝΑΟΥΣΗΣ : Την 19η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης. Για την περίπτωση που τα περιοριστικά μέτρα παραταθούν έως την 21η Δεκεμβρίου η συνέλευση της 19ης Δεκεμβρίου θα μετατεθεί στις 22 Δεκεμβρίου. 2. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ : Την 20η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος της πρώην Κοινότητας Στενημάχου. 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ : Την 21η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος της πρώην Κοινότητας Γιαννακοχωρίου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας οι Συνελεύσεις θα επαναληφθούν την επόμενη ημέρα, χωρίς καμία ιδιαίτερη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και κατά την ίδια ώρα και θα λογίζονται ότι βρίσκονται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

Έχοντας υπόψη την 756/224/12-10-2020 Πρόσκληση για Τοπικές Συνελεύσεις στις 21,22,23,24,25 και 26 Νοεμβρίου 2020, την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 ΦΕΚ Β΄4899 06 Νοεμβρίου 2020 με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» αλλά και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) με την οποία καθίσταται πλέον αδύνατη η εκλογική διαδικασία τόσο από τις Τοπικές Συνελεύσεις, την Γενική Συνέλευση όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για όλα τα παραπάνω με το 815/241/09-11-2020 έγγραφό μας έχουμε ζητήσει την έγκριση Αναστολής των εργασιών των Τοπικών και Γενικών Συνελεύσεων και την παράταση θητείας των Οργάνων του Οργανισμού μας έως ότου επέλθει η κανονικότητα και επιτραπεί με ασφάλεια η διενέργεια εκλογικών διαδικασιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει θετικά και θα εκδώσει ανακοίνωση στον τύπο που θα ενημερώνει τα μέλη μας για την εξέλιξη αυτή. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2020.