×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Μάρτιος 2019

Σάββατο 30 Μαρτίου 2019

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ ΕΛΙΑΣ (Spilocaea oleagina (Castagne) Hughes) • Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια. Τα κηλιδωμένα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν πρόωρα. Σε σοβαρές προσβολές προκαλείται φυλλόπτωση και καρπόπτωση και τα δένδρα

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ ΜΗΛΙΑΣ (Panonychus ulmi Koch, Acari: Tetranychidae) • Από τα ακάρεα που προσβάλλουν τη μηλιά, ο κόκκινος τετράνυχος αποτελεί το περισσότερο ζημιογόνο είδος. Το άκαρι ζει και στις δύο επιφάνειες των φύλλων προκαλώντας με την τροφική του δραστηριότητα μείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας των φύλλων και μείωση της ποσότητας και ποιότητας των παραγόμενων καρπών.

Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

ΜΟΝΙΛΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ (Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena) • Οι μουμιοποιημένοι καρποί που παρέμειναν πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος, διατηρούν το μόλυσμα της Μονίλιας σε όλη την διάρκεια του χειμώνα. Ο μύκητας προσβάλει και τα κλαδιά, δημιουργώντας πληγές από τις οποίες εκρέει κόμμι και σχηματίζονται έλκη. Από τους καρπούς και τα έλκη θα προέλθουν οι πρωτογενείς μολύνσεις που θα μολύνουν τα άνθη.

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (κυρίως)- ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ ΘΡΙΠΕΣ (Frankliniella occidentalis, Taeniothrips spp, Thrips spp)

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ (Venturia inaequalis (Cooke) Wint.) • Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές μυκητολογικές ασθένειες της μηλιάς. Σε υγρές χρονιές μπορεί να εξαπλωθεί επιδημικά και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

ΜΟΝΙΛΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena) • Το παθογόνο διαχειμάζει ως μυκήλιο σε μουμιοποιημένους καρπούς πάνω στο δένδρο και σε έλκη προσβεβλημένων κλαδίσκων. • Από αυτούς τους καρπούς και τα έλκη, προέρχονται οι πρωτογενείς μολύνσεις που μολύνουν τα άνθη.

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

ΜΟΝΙΛΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ (Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena)

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ με αριθμό 03/04-03-2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 04 Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 8:30 π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Φεβρουαρίου 2019. 2. Απόφαση για την έγκριση πρόσληψης του αναγκαίου εποχικού προσωπικού & Σύνταξη διακήρυξης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού. 3. Επιβολή αρδευτικών εισφορών χρήσης 2019. 4. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου 2019, συστήματος διανομής νερού, θέσεων Υδρονομικών Οργάνων και αμοιβής αυτών. 5. Καθορισμός θέσεων εργατών συντήρησης και αμοιβής αυτών. 6. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Σάββατο 2 Μαρτίου 2019

ΜΟΝΙΛΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ (Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena)