×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Στοιχεία καλλιέργειας του Τ.Ο.Ε.Β. Νάουσας

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017, οι καλλιέργειες σε στρέμματα αντικατοπτρίζονται στους παρακάτω πίνακες :

Καλλιέργειες Αγρόκτημα ΝΑΟΥΣΑΣ σε στρέμματα Αγρόκτημα ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ σε στρέμματα Αγρόκτημα ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ σε στρέμματα ΣΥΝΟΛΑ
Ακτινίδια 114,20 1,80 21,12 137,12
Αχλάδια 145,00   16,47 161,47
Βαμβάκι       0,00
Βατόμουρα 1,00     1,00
Βερίκοκα 37,77 4,00 6,50 48,27
Γρασίδι 36,08     36,08
Δαμάσκηνα 184,85 47,55 73,50 305,90
Δάσος 281,54     285,54
Διάφορα Δένδρα 423,25 30,84 4,00 458,09
Ελιές 93,32 65,49 16,00 174,81
Ιχθυοτροφείο 3,00     3,00
Καβάκια   1,50   1,50
Καλαμπόκι 2,00     2,00
Καρύδια 143,85   3,25 147,10
Κάστανα 109,95   11,00 120,95
Κεράσια 1.065,69 195,71 1.333,10 2.594,50
Κηπευτικά 40,19 3,00   43,19
Κριθάρι 3,00 37,70   40,70
Κτίσματα 240,61 322,14 17,70 580,45
Κυδώνια 10,00 3,00   13,00
Λωτοί 25,04 7,30   32,34
Μηδική (Τριφύλλι) 148,46 40,57 6,00 195,03
Μήλα 1.034,16 10,00 160,43 1.204,59
Μήλα & Κεράσια 125,32   187,81 313,13
Μποστάνια 12,60     12,60
Πατάτες 20,08 2,50 3,50 26,08
Ροδάκινα 7.720,51 1.398,50 787,93 9.906,94
Ροδάκινα & Κεράσια 216,94 12,60 234,36 463,90
Ροδάκινα & Μήλα 648,03   31,25 679,28
Σιτάρι   55,49   55,49
Σταφύλια 1.053,90 179,82 192,44 1.426,16
Σύκα 4,50 1,60   6,10
Τεύτλα       0,00
Χέρσα 7.814,76 1.145,56 622,00 9.582,32
ΣΥΝΟΛΑ : 21.759,60 3.566,67 3.732,36 29.058,63

 

Είδος Καλλιέργειας Αγρόκτημα ΝΑΟΥΣΑΣ σε στρέμματα Αγρόκτημα ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ σε στρέμματα Αγρόκτημα ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ σε στρέμματα ΣΥΝΟΛΑ
Καθαρή Αρδευόμενη Έκταση 21.759,60 3.566,67 3.732,36 29.058,63
Έκταση που δεν καλλιεργήθηκε 8.336,91 1.467,70 643,70 10.544,50
Έκταση που καλλιεργήθηκε 13.422,69 2.098,97 3.088,66 18.514,13
Χειμερινά       0,00
Εαρινά 13.422,69 2.098,97 3.088,66 18.514,13
Βαμβάκι       0,00
Καλαμπόκι 2,00     2,00
Αμπέλια 1.053,90 179,82 192,44 1.426,16
Μηδική 148,46 40,57 6,00 195,03
Ακτινίδια 114,20 1,80 21,12 137,12
Τεύτλα       0,00
Βιομηχανική Ντομάτα       0,00
Κηπευτικά 40,19 3,00   43,19
Λοιπές Καλλιέργειες 369,10 109,09 17,75 399,75
Ροδάκινα-Μήλα-Κεράσια κλπ 11.694,84 1.764,69 2.851,35 16.310,88

 

Συνοπτικά αποτελέσματα καλλιέργειας του Αρδευτικού δικτύου των Αγροκτημάτων Ναούσης, Στενημάχου, Γιαννακοχωρίου(Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ)
Καθαρή αρδευομένη έκταση 1 29058,6
Έκταση που δεν καλλιεργήθηκε 2 10544,5
Έκταση που καλλιεργήθηκε 3 18514,1
Κατανομή καλλιεργειών Χειμερινά 4 0
Εαρινά 5 18514,1
Κατανομή Εαρινών Καλλιεργειών Βάμβαξ 6 0
Καλαμπόκι 7 2
Αμπέλια 8 1426,2
Μηδική 9 195
Ακτινίδια 10 137,1
Τεύτλα 11 0
Βιομηχανική Ντομάτα 12 0
Κηπευτικά 13 43,2
Λοιπές Καλλιέργειες 14 399,8
Ροδάκινα, Μήλα, Κεράσια, Αχλάδια κλπ 15 16310,9
Επίσπορα 16 0

 

Καλλιεργητικό έτος: 2017
Αρδευτική Περίοδος: 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
Συνοπτικά στοιχεία αρδεύσεων του Αρδευτικού δικτύου των Αγροκτημάτων Ναούσης, Στενημάχου, Γιαννακοχωρίου
(Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ)
  Αρδευθείσα Καλλιέργεια Αρδευτική Περίοδος Τρόποι Άρδευσης Επαναληπτική Άρδευση
α/α Είδος Καλ/ργειας Έκταση Έναρξη Λήξη Τεχ.Βροχ Κατάκλιση Στάγδην Δεύτερη Τρίτη Τέταρτη Πέμπτη Έκτη Εβδόμη Όγδοη ένατη
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  ΕΑΡΙΝΕΣ                            
1 Βάμβαξ 0     0 0 0                
2 Καλαμπόκι 2 1/5/2017 30/8/2017 2 0 0 11-Μαϊ 22-Μαϊ 2-Ιουν 13-Ιουν 24-Ιουν 5-Ιουλ 16-Ιουλ 27-Ιουλ
3 Αμπέλια 1.426,16 1/5/2017 30/8/2017   14,5 1.411,66 15-Ιουλ 18-Αυγ            
4 Μηδική 195,03 1/5/2017 30/9/2017 195,03   0 11-Μαϊ 22-Μαϊ 3-Ιουν 14-Ιουν 26-Ιουν 8-Ιουλ 21-Ιουλ 3-Αυγ
5 Ακτινίδια 137,12 1/5/2017 30/9/2017 0 0 137,12 10-Μαϊ 20-Μαϊ 30-Μαϊ 10-Ιουν 20-Ιουν 1-Ιουλ 12-Ιουλ 22-Ιουλ
6 Τεύτλα 0     0   0                
7 Βιομηχανική Ντομάτα 0     0 0 0                
8 Κηπευτικά 43,19 1/5/2017 30/9/2017 0 40 3,19 10-Μαϊ 20-Μαϊ 30-Μαϊ 9-Ιουν 19-Ιουν 29-Ιουν 9-Ιουλ 19-Ιουλ
9 Λοιπές Καλλιέργειες 399,75 1/5/2017 30/9/2017 0 31,55 368,2 11-Μαϊ 22-Μαϊ 1-Ιουν 12-Ιουν 23-Ιουν 4-Ιουλ 16-Ιουλ 29-Ιουλ
10 Ροδάκινα-Μήλα-Κεράσια-κλπ 16.310,88 1/5/2016 30/9/2016 0 1.052,08 15.258,80 10-Μαϊ 21-Μαϊ 1-Ιουν 10-Ιουν 21-Ιουν 1-Ιουλ 12-Ιουλ 23-Ιουλ
11                              
  ΣΥΝΟΛΟ Α΄ 18.514,13     197,03 1.138,13 17.178,97                
  ΕΠΙΣΠΟΡΕΣ                            
1 Καλαμπόκι                            
2 Κηπευτικά                            
  ΣΥΝΟΛΟ Β΄                            
                               
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ = ΣΑ΄ και ΣΒ΄ 18.514,13     197,03 1.138,13 17.178,97                

 

Και η σύνθεση της έκτασης σχετικά με τον τρόπο άρδευσης, ως παρακάτω:

Τρόπος Άρδευσης Αγρόκτημα ΝΑΟΥΣΑΣ                     σε στρέμματα Αγρόκτημα ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ              σε στρέμματα Αγρόκτημα ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ             σε στρέμματα ΣΥΝΟΛΑ
Αμπέλια 1053,9 179,82 192,44 1426,16
Αντλιοστάσια 1386,59 706,72 1472,61 3565,92
Ίδια μέσα 304,15 38,1 132,36 474,61
Αυξημένης Α.Α. 40,2     40,2
Κτίσματα-Δάση 522,15 322,14 21,7 865,99
Ξηρικά 7814,76 1145,56 622 9582,32
Φυσική Ροή 10637,85 1174,33 1291,25 13103,43
ΣΥΝΟΛΟ : 21759,6 3566,67 3732,36 29058,63
Τρόπος ΕΙΔΙΚΗΣ Άρδευσης Αγρόκτημα ΝΑΟΥΣΑΣ                     σε στρέμματα Αγρόκτημα ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ              σε στρέμματα Αγρόκτημα ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ             σε στρέμματα ΣΥΝΟΛΑ
Άνευ άρδευσης 8336,91 1467,7 643,7 10448,31
Κατάκλιση 2759,56 112,08 65,7 2937,34
Μηχανική άρδευση 4     4
Μπεκάκια (στάγδην) 10555,37 1953,32 3019,46 15528,15
Τεχνητή βροχή 103,76 33,57 3,5 140,83
ΣΥΝΟΛΟ : 21759,6 3566,67 3732,36 29058,63

 

Η διαχείριση της άρδευσης και η συντήρηση του δικτύου, γίνεται με τα Υδρονομικά Όργανα και τους εργάτες συντήρησης υπό την εποπτεία του Γεωργοτεχνίτη. Τα Υδρονομικά Όργανα αποτελούνται από 9 Υδρονομείς που τοποθετούνται σε 9 αντίστοιχους αρδευτικούς τομείς και από 1 Επόπτη Υδρονομέων που συντονίζει-επιβλέπει τους Υδρονομείς και τους εργάτες στο έργο τους. Οι 9 αρδευτικοί τομείς της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού είναι :

  • Μπλάνα - Λαζαράσκα - Δαλαμάρι - Ισμαήλ - Παλιοκαλιά - Κουτίχα
  • Βάντος - Γαλατσιάνος - Μπαχούτσι - Σμίξη - Σωληνάρι
  • Κουρί - Ροδιά - Άμμος Στενημάχου
  • Φυτώριο - Τζουμέλα - Σ.Σ.Ν - Τσιφλίκι – Καμάρα.
  • Δ1 - Κουκούλι - Μύλοι
  • Τροχοί - Καραϊδα - Πούγκο - Στράντζα - Καρακάγια - Γύμνοβο- Γεώτρηση Ροδακινέας
  • Παναγιωπούλα - Γάστρα - Μαντέμι - Μπαλτανέτο
  • Γιαννακοχωρίου Κουρί - Λάκκα - Γαλλικά – Πλότσα – Οικόπεδα –Γιόντσε και Α+Δ΄ κατηγορίας.
  • Γιαννακοχωρίου Μπάρα – Κούκοφριτ – Σκαρσιρέμπρα – Ράμνιστα – Τσατάλι – Περσέκα – Ασπρόχωμα – Μαύρη πέτρα και Γ+Β΄ κατηγορίας.