×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Ανακοινώσεις

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΣΤΕΛΟΝΤΑΙ οι εργασίες των προγραμματισμένων ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ σε όλα τα αγροκτήματα του Οργανισμού. Οι νέες ημερομηνίες των Συνελεύσεων θα ανακοινωθούν με νεότερη απόφαση στο site του Οργανισμού και στον τοπικό τύπο.

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

καλούμε τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ σε Τοπικές Συνελεύσεις για την εκλογή εξήντα επτά (67) τακτικών (51 Ναούσης, 8 Στενημάχου και 8 Γιαννακοχωρίου) και 34 αναπληρωματικών (26 Ναούσης, 4 Στενημάχου και 4 Γιαννακοχωρίου) Αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού : 1. ΝΑΟΥΣΗΣ : Την 23η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης. 2. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ : Την 24η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος της πρώην Κοινότητας Στενημάχου. 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ : Την 25η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος της πρώην Κοινότητας Γιαννακοχωρίου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας οι Συνελεύσεις θα επαναληφθούν την επόμενη ημέρα, χωρίς καμία ιδιαίτερη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και κατά την ίδια ώρα και θα λογίζονται ότι βρίσκονται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

ΑΝΑΣΤΕΛΟΝΤΑΙ οι εργασίες των προγραμματισμένων ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ σε όλα τα αγροκτήματα του Οργανισμού. Ως νέες ημερομηνίες των Συνελεύσεων ορίζονται: η 23/01/2021 για το αγρόκτημα Νάουσας, η 24/01/2021 για το αγρόκτημα Στενημάχου και η 25/01/2021 για το αγρόκτημα Γιαννακοχωρίου. Παραμένουν σε ισχύ όλες οι υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί και οι προηγούμενες προσκλήσεις

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

καλούμε τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ σε Τοπικές Συνελεύσεις για την εκλογή εξήντα επτά (67) τακτικών (51 Ναούσης, 8 Στενημάχου και 8 Γιαννακοχωρίου) και 34 αναπληρωματικών (26 Ναούσης, 4 Στενημάχου και 4 Γιαννακοχωρίου) Αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού : 1. ΝΑΟΥΣΗΣ : Την 19η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης. Για την περίπτωση που τα περιοριστικά μέτρα παραταθούν έως την 21η Δεκεμβρίου η συνέλευση της 19ης Δεκεμβρίου θα μετατεθεί στις 22 Δεκεμβρίου. 2. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ : Την 20η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος της πρώην Κοινότητας Στενημάχου. 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ : Την 21η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος της πρώην Κοινότητας Γιαννακοχωρίου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας οι Συνελεύσεις θα επαναληφθούν την επόμενη ημέρα, χωρίς καμία ιδιαίτερη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και κατά την ίδια ώρα και θα λογίζονται ότι βρίσκονται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

Έχοντας υπόψη την 756/224/12-10-2020 Πρόσκληση για Τοπικές Συνελεύσεις στις 21,22,23,24,25 και 26 Νοεμβρίου 2020, την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 ΦΕΚ Β΄4899 06 Νοεμβρίου 2020 με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» αλλά και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) με την οποία καθίσταται πλέον αδύνατη η εκλογική διαδικασία τόσο από τις Τοπικές Συνελεύσεις, την Γενική Συνέλευση όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για όλα τα παραπάνω με το 815/241/09-11-2020 έγγραφό μας έχουμε ζητήσει την έγκριση Αναστολής των εργασιών των Τοπικών και Γενικών Συνελεύσεων και την παράταση θητείας των Οργάνων του Οργανισμού μας έως ότου επέλθει η κανονικότητα και επιτραπεί με ασφάλεια η διενέργεια εκλογικών διαδικασιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει θετικά και θα εκδώσει ανακοίνωση στον τύπο που θα ενημερώνει τα μέλη μας για την εξέλιξη αυτή. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2020.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

καλούμε τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ σε Τοπικές Συνελεύσεις για την εκλογή εξήντα επτά (67) τακτικών (51 Ναούσης, 8 Στενημάχου και 8 Γιαννακοχωρίου) και 34 αναπληρωματικών (26 Ναούσης, 4 Στενημάχου και 4 Γιαννακοχωρίου) Αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού : 1. ΝΑΟΥΣΗΣ : Την 21η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης. 2. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ : Την 23η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος της πρώην Κοινότητας Στενημάχου. 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ : Την 25η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος της πρώην Κοινότητας Γιαννακοχωρίου.

Τρίτη 12 Μαΐου 2020

Σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 (Κανόνες τήρησης αποστάσεων [ΦΕΚ Β 1780]), τηρείται, ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων. Η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Αρδευτική περίοδος 2020 Υδρονομικά Όργανα κατά Αρδευτικό Τομέα και τηλέφωνα επικοινωνίας

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο, στα πλαίσια της εφαρμογής των μέτρων και των αποφάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ότι: Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για τις 28 & 29 Απριλίου 2020 διημερίδα για τα «60 Χρόνια των Ο.Ε.Β.». Η νέα ημερομηνία της εκδήλωσης θα δημοσιευθεί με νεότερη ανακοίνωση. Ζητάμε την κατανόησή σας για την παραπάνω αναβολή που μοναδικό στόχο έχει να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

Μέτρα και οδηγίες συναλλαγής με το κοινό 1. ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΑΤΟΜΑ μέσα στον χώρο των γραφείων του Οργανισμού. Οι υπόλοιποι πολίτες θα πρέπει να περιμένουν υποχρεωτικά την σειρά τους ΕΚΤΟΣ του χώρου των γραφείων. 2. Κατά την είσοδο στον χώρο των γραφείων, να γίνεται απολύμανση των χεριών με απολυμαντικό που υπάρχει στον χώρο του Οργανισμού. 3. Ο πολίτης οφείλει να τηρεί υποχρεωτική απόσταση τουλάχιστον 1 (ενός) μέτρου από το γραφείο εξυπηρέτησής του καθώς και απόσταση 2 (δύο) μέτρων από τον άλλο πολίτη που ενδεχομένως υπάρχει στον χώρο. Συνιστούμε και ενημερώνουμε ότι είναι δυνατό να λαμβάνουμε αιτήματά σας ηλεκτρονικά μέσω mail (toebnao@gmail.com και info@toebnaoussas.gr) και να κάνετε τις πληρωμές σας ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος DIAS, αποφεύγοντας έτσι την αυτοπρόσωπη παρουσία σας.

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ύστερα από την με αριθμό 009/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του προκηρύσσει την 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11-12 π.μ. στη Νάουσα και στα γραφεία του Οργανισμού (Ζαφειράκη 41), πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη τιμής ανά ώρα εργασίας σκαπτικού μηχανήματος. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας. Περισσότερες πληροφορίες και η σχετική αναλυτική διακήρυξη στα γραφεία του Οργανισμού, (Ζαφειράκη 41, τηλ.2332022980, κ. Μπλιάτκα Θωμά).

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ από τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Αγρ. Ναούσης Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο