×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies

Ανακοινώσεις

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ από τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Αγρ. Ναούσης Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο

Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Ανακοίνωση σχετικά με την νέα αρδευτική περίοδο του 2019 και την υποχρέωση του Οργανισμού να αποστείλει τους χρεώστες μέλη του στην ΔΟΥ για αναγκαστική είσπραξη με τον νόμο περί Δημοσίων Εσόδων

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ με αριθμό 03/04-03-2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 04 Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 8:30 π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Φεβρουαρίου 2019. 2. Απόφαση για την έγκριση πρόσληψης του αναγκαίου εποχικού προσωπικού & Σύνταξη διακήρυξης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού. 3. Επιβολή αρδευτικών εισφορών χρήσης 2019. 4. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου 2019, συστήματος διανομής νερού, θέσεων Υδρονομικών Οργάνων και αμοιβής αυτών. 5. Καθορισμός θέσεων εργατών συντήρησης και αμοιβής αυτών. 6. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Έως την 30η Οκτωβρίου του 2018 παρατείνεται η επιβολή του προστίμου 10%

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης ανακοινώνει ότι την 22η Σεπτεμβρίου η αρδευτική περίοδος 2018 θα λήξει.

Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018

Σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ 101), υποχρεούνται όλοι οι κτηματίες να υποβάλλουν στον οικείο ΤΟΕΒ, στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους, ΔΗΛΩΣΗ στοιχείων επικοινωνίας και του αριθμού φορολογικού μητρώου τους (Α.Φ.Μ.), μέσα σε δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσης διάταξης (12-06-2018). Αν η χρήση του ακινήτου έχει παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον ιδιοκτήτη του σε άλλο πρόσωπο και έχει συμφωνηθεί η καταβολή των οφειλών να γίνεται από το πρόσωπο αυτό, ιδιοκτήτης και παραχωρησιούχος υποβάλλουν κοινή δήλωση, που υπογράφεται και από τους δύο. Όσοι κτηματίες ΔΕΝ υποβάλλουν την παραπάνω δήλωση (έντυπα χορηγεί ο Οργανισμός) μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που οφείλουν για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης. Στους υπόχρεους που υποβάλλουν ανακριβή δήλωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της ανακριβούς δήλωσης μέχρι τη διόρθωσή της

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Διακοπή της άρδευσης για την Τετάρτη 27 και Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Η σειρά θα συνεχίσει κανονικά την Παρασκευή απο το σημείο που σταμάτησε σε κάθε περιοχή.

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Έναρξη αρδευτικής περιόδου 2018

Τρίτη 24 Απριλίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης ανακοινώνει ότι : Σύμφωνα με τον Κανονισμό Άρδευσης, 1) ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΕ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ όσοι κτηματίες μέλη, έχουν οφειλές προς τον Οργανισμό από την οικονομική χρήση του 2017 ή και παλαιότερη και δεν φρόντισαν να κάνουν ρύθμιση ή δεν έχουν τηρήσει την ρύθμιση που έκαναν. 2) Ο καθαρισμός και όλη γενικά η συντήρηση των αυλακιών (αρδευτικών και στραγγιστικών) γίνεται με ευθύνη και φροντίδα των παρακείμενων ιδιοκτητών και θα πρέπει να τους έχουν καθαρούς και απαλλαγμένους από κάθε βλάστηση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 3) Το ίδιο ισχύει και για τις ...